ERASMUS

SELECȚIE ELEVI PROIECT ERASMUS Nr. proiect: 2017-1-SE01-KA219-034566_2
Titlu proiect: ERASMUS +, KA2 – Let’S make A difference bY combating xeNOphobia!
8 septembrie 2017
Dragi elevi, dragi părinți,

Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie a grupului de lucru – ELEVI în vederea participării la activitățile proiectului ERASMUS + Let’S make A difference bY combating xeNOphobia! în perioada 2017 – 2019.

Având în vedere:
• http://www.anpcdefp.ro/
• Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/ 2011;
• Apelul naţional la propuneri de proiecte 2017;
• APEL european 2017 pentru propuneri de proiecte în Programul Erasmus+;
• Ghidul candidatului;
• Formularul de candidatură al proiectului;
• Site www.erasmusplus.ro.

Obiectivele proiectului
1) Obiectivul 1: sensibilizarea elevilor față de la problemele legate de xenofobie,
2) Obiectivul 2: promovarea studierii limbilor străine si a utilizarii instrumentelor TIC
3) Obiectivul 3: implicarea in activitati de educatie non-formala
4) Obiectivul 4: responsabilizarea in ceea ce priveste autoeducatia tinerilor

ACTIVITATILE SPECIFICE
1. relizarea unor filme de prezentare individuala,
2. realizarea unor filme de prezentare a scolii, orasului si judetului
3. prezentarea acestora in cadrul mobilitatilor
4. realizarea unui site, vlog
5. participarea la dezbateri pe teme de istorie a xenofobiei
6. participarea la dezbateri pe teme de combatere a xenofobiei
7. realizarea de sondaje
8. studierea tarilor partenere (Suedia, Islanda, Polonia)
9. corespondenta cu elevi din alte tari
10. participarea la schimburi scolare organizate pe durata celor doi ani de proiect
11. realizarea unor expozitii pe tema proiectului

METODOLOGIE PRIVIND FORMAREA ECHIPEI DE ELEVI
Art. 1 Eligibilitatea
1. 1 Elevii inscrisi sa participle la selectie trebie sa fie elevi la Colegiul Naţional Alexandru Odobescu, Piteşti, clasele IX – XI si sa aiba varste cuprinsa intre 14 – 18 ani;
1.2 Elevii candidaţi vor fi supusi la 2 probe obligatorii: dosarul de selecţie si interviul;
1.3 Punctajul maxim obtinut va fi de 100 puncte cumulate de la toate probele;

Art. 2 Echipa de lucru a proiectului
2.1 Echipa de lucru a proiectului va fi compusa din elevi si cadre didactice.
2.2 Elevii care participa la procesul de selectie si se califica, vor face parte din echipa de lucru a proiectului (45 elevi);
2.4 Elevii care cumuleaza cele mai multe puncte pe durata desfasurarii proiectului, vor putea participa la schimburi de elevi in strainatate (21 elevi)

Art. 3 Participarea la schimburi de elevi
3.1 Orice elev care a participat la concursul de selectie, si a fost admis, va avea drepturi si responsabilitati depline in echipa de proiect si va putea lua parte la schimburile de elevi
3.2 Elevii care se vor implica in cele mai multe activitati vor aduna cate 5-10 puncte pentru fiecare participare/implicare in proiect, in functie de dificultate;
3.3 Elevii care vor demonstra implicare mare – prin cumularea punctajelor obtinute in urma participarilor la activitati in cadrul proiectului, vor participa la schimburi de elevi in strainatate.
3.4 Schimburile de elevi se vor realiza pe baza reciprocitatii, fara insa a discrimina persoanele care nu dispun de conditii decente.
3. 5 Bugetul proiectului pentru schimburile de elevi acopera doar costurile pentru transport.
3.6 Cheltuielile de subzistenta (cazare, masa, activitati locale etc) vor fi acoperite de catre familiile gazda.
3.7 Cheltuielile de pregatire a deplasarilor (declaratii notariat) vor fi acoperite de catre familiile participantilor.
Dosarul de candidatură: se depune la prof. Camelia Cioacă (Cabinet engleza 2, Corp B – etaj I) in perioada: 11 – 15 septembrie 2017 intre orele 9-13 şi va cuprinde:
1. Cerere scrisă adresată conducerii școlii (formular tip – anexa 1).
2. Cv în format Europass/european completat în limba română, cu fotografie şi semnat de către candidat, (formular tip – https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.iehtml);
3. Fişă de autoevaluare a activităţii elevilor (formular tip – anexa 2);
4. Copie cartea de identitate;
5. Scrisoare de intenţie in care se specifica calitatile care il recomanda pe candidat si de asemenea, ce asteptari, responsabilitati si angajamente isi va asuma candidatul pe toata durata proiectului.
6. Recomandarea profesorului diriginte (formular tip – anexa 3)
7. Declarație/acord scris din partea părinților privind participarea la activitățile proiectului si implicarea totala a acestora;
8. Acte care dovedesc rezultatele obținute la concursurile școlare și implicarea în alte activități extrașcolare (artistice, sportive, voluntariat, ecologie etc).
Vă rugăm să inseraţi documentele solicitate într-un dosar de plastic, respectând ordinea de mai sus. Menţionăm că toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii.

Criterii de selectie dosar: 60 p

Criteriul Subcriteriul Punctaj maxim Evaluare comisie Obs
Implicarea in viata scolii

 

 

 

Implicare in activităţile clasei 5   recomadarea dirigintelui/ profesorilor
Rezultate obţinute la clasa 5   catalog
Media la purtare 5   catalog
Participarea la concursuri scolare de orice tip Participare concursuri 5   diplome
Premii concursuri 5   diplome
Abilitati specifice Abilitati TIC 10   Prof informatica/medii/diplome
Abilitati limba engleza 10   Prof. limba engleza, media in anul scolar trecut
Actiuni de voluntariat 10   Diplome, fotografii
Raspuns pozitiv la solicitarile scolii 5   Secretariat/diriginte
  • proba 2: INTERVIU: 40 p

Vor fi evaluate profilul personalităţii candidatului (capacitatea de a lucra în echipă, toleranţa, rezistenţa la stres, capacitatea de adaptare, seriozitate şi credibilitate, putere de convingere), disponibilitatea de a lucra in timpul liber, sprijinul familiei, posibilitatea de a caza elevi straini in familie, abilitatea de a atrage donatii si/sau sponsorizari sau de a organiza activitati de colectare a unor obiecte sau resurse necesare proiectului.

Nota:

  1. Analiza dosarelor – 18-19 septembrie,
  2. Interviu – 20 septembrie, ora 12.00
  3. Afisarea rezultatelor si a listei de rezerve – 21 septembrie

Succes!

Coordonator,

Prof. Camelia |Cioacă